Mormor Ruths självbiografi

Mycket talades den kvällen och det beslutades att Ruth skulle så fort som möjligt flytta till sitt nya hem. En äldre kvinna skulle talas vid att passa Maria.

När Ruth kom in igen sade Fröken:

– Nu har mor talat om för mig att hon får flytta till Gud liksom moster Lena. Skulle du då vilja komma till mig och ha ett hem och säga mor till mig?

Först blev Ruth så allvarlig, men så kom där ett ”ja” så tyst, så tyst. Återigen gick Guds ängel genom rummet för att trösta en själ som snart skulle lämna jordens dalar och för att tacka en god människa som tog sig an en faderlös. På hemvägen förnam Norna Sjöstrand den frid som övergår allt förstånd. Väl hemkommen omtalade Fröken sig beslutet att taga Ruth till sig som fosterbarn. Tant Netten, som var en god människa gladdes i sitt hjärta att ett litet barn skulle få ett hem och beslöt att vad på henne ankom skulle allt bliva bra.

Någon vecka senare vandrade Ruth vägen för sista gången vägen mellan sitt hem och skolan, för nu skulle hon få stanna i skolhuset och få kalla det sitt hem.

Livet tycktes inte äga någon varaktig stad för detta barn. Där hon nu gick i sin ensamhet tänkte hon på vad mor sagt: ”Käraste mitt barn, glöm ej att vara tacksam att du nu fått ett så gott hem och handla alltid rätt mot alla människor. Glöm inte att mor har lagt dig i Guds hand och att vi skall mötas i hans himmel en gång.” Hon tyckte att allt detta var naturligt sagt, men på barns sätt tänkte hon mest på de nya kläder som mor hade köpt till henne. Föga anade hon hur det kändes för stackars mor när hon skulle lämna sitt barn, hur det värkte in i själen, men detta visade inte mor.

– Kommer du ensam, kära barn? sade Tant Netten till Ruth, när hon försiktigt steg inom dörren i skolhuset.

– Ja, mor orkar inte gå med, sade Ruth och lade sitt lilla klädpaket på en stol nära dörren. När hon satte sig kunde hon inte hålla tårarna tillbaka just för att hon nämnde mors namn. Tant Netten sa:

– Nu Ruth, skall du bliva vår duktiga flicka och så ska du säga tant till oss och vi skall följas åt hem till mor ibland om kvällarna för att se hur det är med henne och så ska du hjälpa mig och så ska vi ha roligt tillsammans. Imorgon ska vi gå ut i skogen och samla ormbunkar, som ska bliva till en madrass i din säng. Det är så nyttigt med dem.

Sedan satte hon fram god mat sådan som Ruth inte var van att få. Folket i bygden levde mycket enkelt. Ruth hade varit glad när hon fått doppa bröd i flott på morgonen, sen hade hon fått fläskbitar på smörgås när hon gick till skolan. Därtill en flaska mjölk. Sill och potatis till middag och mjölgröt till kvällen. Nu smakade plättarna med sylt så oerhört gott.

(forts.)