Ur “Jägarens hjärta” av Deon Meyer

” Liksom all sann visdom är sammansatt av en levande visshet om värdet av otaliga obetydliga ting och av de hårfinaste fjät framåt som människans skälvande ande lyckas gå; så bildas honungen av det lilla bidrag vart enskilt bi under ett livslångt tjänande kan ge de genomskinliga honungskakorna i bikupan.” s. 226

Ur “Hur Homo blev Sapiens” av Peter Gärdefors

“Myterna innehåller också element som förklarar de moralregler som finns i en kultur. Man får reda på varför man bör uppföra sig på ett visst sätt. Myterna ger därigenom tyngd åt de moraliska reglerna. Den som har kontroll över myterna har därför starka styrmedel över resten av gruppen. Donald noterar att en segrande kultur alltid tvingar sina myter på den besegrade kulturen. Och den besegrade kulturen motstår tankeinvasionen så länge som möjligt, eftersom man förlorar en stor del av sin identitet om man förlorar sina myter”. s. 184

Ur “Faidros” av Platon

“Den som således tror, att han kan lämna efter sig en lära i skrift, och den som tar emot den ur en bok såsom vore det ett tydligt och säkert ord, han är mycket enfaldig.. han inbillar sig, att det skrivna ordet har annan uppgift än att utgöra en påminnelse om något för den, som redan känner det.” . s 194

Ur “De dansande Wu-Li mästarna” av Gary Zukav

“Buddismens utveckling i Indien visar att en djuplodande och inträngande intellektuell utforskning av verklighetens innersta natur kan kulminera i, eller åtminstone möjliggöra ett kvanthopp bortom förnuftet. Faktum är att detta är en av vägarna till upplysning på individuell nivå. I den tibetanska buddismen kallas den “vägen utan form” eller “psykets praktik”. Vägen utan form föreskrivs människor med intellektuell läggning. Den fysiska vetenskapen följer en liknande väg.” s. 368

Suzanne Osten

“Jag har insett att jag måste klara av att stå helt ensam, riskera att bli totalt övergiven, löjliggjord och dessutom osexig och frigid, eftersom alla kvinnor i maktens boning definieras sexuellt.”

Ur “Le rouge et le noir” av Stendahl

“Dans le fait, ces gens sages y exercent le plus ennuyeux “despotisme”; c´est à cause de ce vilain mot que le séjour des petites villes est insupportable pour qui a vécu dans cette grande république qu´on appelle Paris. La tyrannie de l´opinion, et quelle opinion! est aussi “bete” dans les petites villes de France qu´aux États-Unis d´Amérique.” s. 6

Ur “Den hela kvinnan” av Germaine Greer

“I DEN KVINNLIGA EUNUCKEN hävdade jag att varje flickebarn är avlad som en hel kvinna men från det att hon föds tills hon dör handikappas hon undan för undan. En kvinnas främsta plikt mot sig själv är att överleva denna process, därnäst att inse att den pågår, därnäst att vidta mått och steg för att försvara sig själv mot den. När jag hade skrivit DEN KVINNLIGA EUNUCKEN reste jag under flera år jorden runt för att se om jag någonstans skulle kunna fånga en skymt av en överlevande hel kvinna. Hon skulle vara en kvinna som inte existerade för att förkroppsliga manliga sexuella fantasier och inte behövde lita till att en man skänkte henne identitet och social status, en kvinna som inte behövde vara vacker, som kunde vara begåvad och vars auktoritet växte med åldern.”