Ur “De dansande Wu-Li mästarna” av Gary Zukav

“Buddismens utveckling i Indien visar att en djuplodande och inträngande intellektuell utforskning av verklighetens innersta natur kan kulminera i, eller åtminstone möjliggöra ett kvanthopp bortom förnuftet. Faktum är att detta är en av vägarna till upplysning på individuell nivå. I den tibetanska buddismen kallas den “vägen utan form” eller “psykets praktik”. Vägen utan form föreskrivs människor med intellektuell läggning. Den fysiska vetenskapen följer en liknande väg.” s. 368