Suzanne Osten

“Jag har insett att jag måste klara av att stå helt ensam, riskera att bli totalt övergiven, löjliggjord och dessutom osexig och frigid, eftersom alla kvinnor i maktens boning definieras sexuellt.”