Ditt ansikte

Jag gjorde mig ett bo

i ditt ansikte.

När du var borta

var jag hemlös

– utan näring.

Den svarta natten

var mitt liv

tills du

ropade

mitt namn.