Scholae Malmogiensis

Referenser

Clark,P. EuropeanCities and Towns 400–2000.Oxford. 2009

Evers, Arthur. Malmö Högre Allmänna Läroverk för Gossar, under densvenska tiden. Lund.1958.

Holmstedt, Leif. En historia om Malmö latinskola 1956 – 2006. Malmö. 2006.

Isberg, Anders Ulrik. Skolväsendet i Malmö. Del 1: medeltiden. Malmö.1933.

Johansson, Roger och Göran Larsson. (red.) Malmö 1914.2. uppl. 2014. Riga. 2014.

Kraft, Salomon. Malmö Latinskola. Malmö. MCMLVI.

Rosborn, Sven. Det medeltida Malmö. Belgrad. 2016.

Schartau, Sigurd. (red) Malmö Högre Allmänna Läroverk. Lund 1929.

Schartau, Sigurd. Malmö Högre Allmänna läroverk, under den danska tiden.Malmö. 1929.

Elektronisk tidskriftsartikel

Andersson ,Helge. Ett skoljubileum. Malmö Kulturhistoriska förening. Elbogen(1979) http://elbogen.nu/Skrifter_pdf/MaFo1979.pdf sid. 12 – 15.(Hämtad 2018-10-23)

Ekman. Ernst L. Skolgossarnas prästsedlar. Malmö Kulturhistoriskaförening. Elbogen (1953) http://elbogen.nu/Skrifter_pdf/MaFo1953.pdfsid. 68 – 72. (Hämtad 2018-10-23)

Embro Larsson, Karin. Från Gosskola till samskola – Malmö latin i ettgenusperspektiv. Malmö Kulturhistoriska förening. Elbogen (2007)http://elbogen.nu/Skrifter_pdf/MaFo2007.pdf sid. 83 – 106. (Hämtad2018-10-23)

Ersgård, Hans. Den ”danske” skole i Malmö. Malmö Kulturhistoriskaförening. Elbogen (1990) http://elbogen.nu/Skrifter_pdf/MaFo1990.pdfsid. 10 – 22. (Hämtad 2018-10-23)

Falkman, Ludvig B. . Om Malmös högre allmänna läroverk. MalmöKulturhistoriska förening. Elbogen (1956)http://elbogen.nu/Skrifter_pdf/MaFo1956.pdf sid. 95-117. (Hämtad2018-10-23)

Larsson, Hans Albin. (red)Det svenska utbildningssystemets födelse.Forskningsfrontenflyttas fram.Bromma. 2003.

Möller, Karl. Vår gamla latinskola på 1860-talet och dess pojkar. Malmö Kulturhistoriska förening. Elbogen (1953)http://elbogen.nu/Skrifter_pdf/MaFo1953.pdf sid. 72 – 97. (Hämtad2018-10-23)

Söderlund, Kerstin. Franciskanerna och deras kloster i Malmö. Malmö Kulturhistoriska förening. Elbogen (1985)http://elbogen.nu/Skrifter_pdf/MaFo1982.pdf sid. 86 – 89. (Hämtad2018-10-23)

Winge, Göran. Flickskolorna vid Slottsgatan. Malmö Kulturhistoriska förening. Elbogen (1982) http://elbogen.nu/Skrifter_pdf/MaFo1982.pdfsid. 107 – 109. (Hämtad 2018-10-23)

Webbsidor

https://sv.wikipedia.org/wiki/Skola

https://www.gymnasieguiden.se/gymnasium/mediegymnasiet-nya-malmo-latin

http://www.lararnashistoria.se/theme/skolans_styrning_1940_2010

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2009/06/ds-200925/sid 239 i DS2009:25

https://www.helagotland.se/noje/betty-pettersson-sveriges-forsta-kvinnliga-student-5919625.aspx

Click to access p-larsson-esbjorn-03-sv-utbsystemets-fodelse.pdf

https://www.svd.se/en-fritankares-betraktelser-i?fbclid=IwAR1zgCwv8qIgywdcPGkbgRI_pHsja6qQzJ1GZRK-OwwkcJ6ZvwGE0xXmXcI

Illustrationer

Okänd konstnär. Nurnberg 1491.Ein heylsame Lere und Predig 1490

[träsnitt]

Isberg.  A.U. Skolväsendet i Malmö.(sid. 514) Malmö.1933.

Okänd konstnär. Kunskapens träd. Alfabetets inlärande. Ein heylsame Lereund Predig 1490 [träsnitt]. A.U.Isberg. Skolväsendet i Malmö(sid.213)Malmö. 1933

Okänd konstnär. Malmö latinskola. [trägravyr]Kraft, Salomon. Malmö Latinskola. sid.21 MCMLVI

Okänd konstnär. Skånemarknadens städer vid 1400-talets ingång.[teckning]Kraft, Salomon. Malmö Latinskola. Sid.11 MCMLVI

James, John Thomas. S:t Petri kyrka. 1813. [teckning] Malmö museum. Evers,Arthus. Malmö Högre Allmänna Läroverk för Gossar, under densvenska tiden.(sid 103) Lund.1958.

Löfgren, Nils Isak. Malmö på 1820-talet. [teckning]. MalmöKulturhistoriska förening. Elbogen (1964)http://elbogen.nu/Skrifter_pdf/MaFo1964.pdf sid.5. (Hämtad2018-10-23)

Personlig kontakt

Sentell, Katarina. Systemdrift, UHR. Email. 2018-10-11.

Ingvor Sabina Le John, Malmös historia 1850 – 2000, Malmö universitet, Malmö, 20181127.