Scholae Malmogiensis

AVSLUTNING

Man kan lätt säga att det gamla prästseminariet, endast till för några utvalda, har gått en lång väg från sitt ursprungliga uppdrag. Samtidigt har skolan sett olika samhälls- och studieformer komma och gå.

Antalet studerande har sakta men säkert ökat från och med 1800-talets början. Idag är antalet personer i Sverige, som befinner sig i en studiesituation, så stort som 40% av befolkningen (1999).1

Kommer det demokratiska samhället att bestå i ytterligare flera hundra år? Kommer ännu flera att befinna sig i en studiesituation än idag? Hur framtiden kommer att gestalta sig för den gamla latinskolan eller för vårt samhälle kan vi dock bara sia om.

Kloka, är dock fortfarande skalden Verner von Heidenstams ord ur essän ”En fritänkares betraktelser” (1919):

De historiska händelserna ärooberäkneliga. Något slutgiltigt, någon samhällsform, som kommer att bli orubblig, finns ej och någon lycksalig framtid blir aldrig nådd.” 2

1Larsson, Hans Albin. (red)Det svenska utbildningssystemets födelse. http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-larsson-esbjorn-03-sv-utbsystemets-fodelse.pdf(Hämtad 2018-11-09)

2https://www.svd.se/en-fritankares-betraktelser-i?fbclid=IwAR1zgCwv8qIgywdcPGkbgRI_pHsja6qQzJ1GZRK-OwwkcJ6ZvwGE0xXmXcI(Hämtad 2018-11-09)