Scholae Malmogiensis

AVSLUTNING

Man kan lätt säga att det gamla prästseminariet, endast till för några få utvalda, har gått en lång väg från sitt ursprungliga uppdrag. Under tiden har skolan sett olika samhälls- och religiösa studieformer komma och gå.

Antalet studerande vid skolan har sakta men säkert ökat från och med 1800-talets början. Idag är antalet personer i Sverige, som befinner sig i en studiesituation, så stort som 40% av befolkningen (1999).1

Kommer 100 år av demokrati att bestå under ytterligare sekler? Kommer ännu flera att befinna sig i en studiesituation än idag? Hur framtiden kommer att gestalta sig för den gamla latinskolan eller för vårt samhälle kan vi dock bara sia om.

Kloka är dock fortfarande skalden Verner von Heidenstams ord ur essän ”En fritänkares betraktelser” (1919):

De historiska händelserna äro oberäkneliga. Något slutgiltigt, någon samhällsform, som kommer att bli orubblig, finns ej och någon lycksalig framtid blir aldrig nådd.” 2

1Larsson, Hans Albin. (red)Det svenska utbildningssystemets födelse. http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-larsson-esbjorn-03-sv-utbsystemets-fodelse.pdf(Hämtad 2018-11-09)

2https://www.svd.se/en-fritankares-betraktelser-i?fbclid=IwAR1zgCwv8qIgywdcPGkbgRI_pHsja6qQzJ1GZRK-OwwkcJ6ZvwGE0xXmXcI(Hämtad 2018-11-09)