Scholae Malmogiensis

DET GAMLA SKOLHUSET

Eleven Ludvig B Falkman är en bland de sista eleverna som gick i den medeltida skolbyggnaden vid Själbodagatan/Mäster Nilsgatan. Den övergavs 1827 för en större skolbyggnad vid Västergatan. Den gamla skolbyggnaden användes sedan som förvaringsplats, förföll och revs 1871. Sedan dess har inget stått på dess plats – inte ens en plakett minner om dess tidigare existens.

https://www.youtube.com/watch?v=YudbIPYP4FM

Falkman började i skolan som elev våren 1819 och gick fram till juli 1825.Han berättar ingående om en mycket gammal tegelbyggnads utseende både utvändigt och invändigt i två våningar som låg i hörnet med murar utåt åt gatorna. Förutom gymnastikplatsen fanns det också en liten trädgård. Övre plan hade boende för lärarna men endast ett fåtal ville bo där. I hörnen stod kakelugnar för uppvärmning. Den som vill se en animerad version av byggnaden kan söka efter projektet ”1692” på webben. Förutom att vara för liten var den inte i bästa skick. Huset förföll redan under 1600-talet pga av dålig ekonomi i kyrkan och renoverades med jämna mellanrum. 1803 renoverades den igen. Före den sista reparationen skrev en pastor vid den tyska församlingen: ”Här ser man rivna murar, öppna tak, ogenomseende fönster, branta förslitna trappor, skummiga rum, liknande lador och stallar, korteligen, intet fångehus kan vara av rysligare utseende. Dess läge är föga bättre. Det slutar truppen av själebodarna och har till utsikt å ena sidan ett rivet fattighus och å den andra de dödas grifter.” 2

Skolans skick och den nya undervisningssituation ledde till att Malmö stad frivilligt köpte en fastighet vid Västergatan som till att börja med bara skulle vara en temporär plats. Det var inte en fastighet vilken som helst. Det var en gård, Dringelbergska gården, med gamla anor som hade fått uppleva historiska ögonblick under 1500-talet. Under ett möte 1524 bodde den lybeckska beskickningen i gården medan Gustav Vasa bodde i mittemot i Jörgen Kochs trappstegsformade hus. 3

DRINGELBERGSKA GÅRDEN

I det nya huset ( ovan till höger i bild ) fick varje klass nu ett rum var. Ordentliga lägenheter byggdes åt lärarna. Detta nya hus invigdes 31 oktober 1827 av biskop Faxe. Han hyllade också 300-årsminnet av att Norden blev protestantisk i sitt tal.

1Falkman, LudvigB. Om Malmös högre allmänna läroverk. Elbogen(1956) http://elbogen.nu/Skrifter_pdf/MaFo1956.pdf sid. 95-117.(Hämtad 2018-10-23)

2Evers, Arthur. Malmö Högre Allmänna Läroverk för Gossar, under den svenska tiden, 226.

3Schartau, Sigrid. (red) Malmö Högre Allmänna Läroverk, 6.