Skadlig debatt för det redan uppnådda

“De historiska händelserna äro oberäkneliga. Något slutgiltigt, någon samhällsform, som kommer att bli orubblig, finns ej och någon lycksalig framtid blir aldrig nådd.” Verner von Heidenstam