Botaren “Johan i slott”

Johan blev mer och mer involverad i trollkvinnornas verksamheter. Det var som om han hade gått i lära hos dem alltsedan barnsben, när han en gång visat upp en ovanlig ört för en trollkvinna som befunnit sig på gården och fått så mycket beröm. När så en av dessa mäkta trolldomskunniga kringvandrerskor vid namn ”Kloka Tea” valde att slå sig ner hos Johan och Peter för en tid, blev hans intresse för lantbruket allt mindre. Han började själv ägna sig åt de sjuka, både människor och djur. Han rörde ihop mediciner under Teas övervakning och skrev ut recept som kunde expedieras i städerna. Han skötte inte gården som han skulle och Christina beklagade sig hos svågern. Christina hade det svårt efter att två av barnen, Maria Charlotta och Ida Gustava, båda gått bort under 1862. När så hennes sista barn Ida Charlotta knappt lever ett år och dör 1864 vill hon fly gården. Vad är det för onda andar som tar alla hennes barn ifrån henne! Peter lovar att tala förstånd med brodern men det går inte. Han tog inte heller så mycket betalt för sina tjänster och kunde inte tillföra gården resurser den vägen. För en ”konsultation” tog han i början bara en tolvskilling och senare när han blev varmare i kläderna en femtioöring. Han blev också en mycket erkänd tandläkare och tillsammans med Karl Jonasson i Fåglasjö skötte de socknens ”tandvård”. Som alla förstår kom folk från flera socknar till honom och han fick fullt upp att göra., Det kunde komma ett hundratal människor på en dag och arbetet på gården kom i andra hand. Här följer en minnesanteckning från grannsonen Anton Gustavsson, som berättar om episod: ”En dag då de voro ute på sitt arbete blev svägerskan allvarligt sjuk. Då hon hastigt försämrades blev mor efterskickad. Hon hade fått blodgång. När mor kom dit in så hade blodet runnit över hela golvet ner till dörrtröskeln. Johan i Slott blev nu efterskickad. Turen var att han genast kunde följa kallelsen innan hon hade hunnit förblöda. Så fort han hade kommit in i rummet så tröstade han samtliga med att blödningen hade avstannat och detta visade sig också vara fallet vid undersökningen av den sjuka.
(forts)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s