Botaren “Johan i slott”

Barnen kom i rask följd: Cajsa-Lena redan 8 februari nästföljande år, vilket fick några att börja räkna.. Men trolovning innebar i princip redan ett ja och många barn startade sina liv lite tidigare än de skulle. Tyvärr var Cajsa-Lena klen och dog redan till sommaren och begrovs på Vissefjärdas kyrkogård, nere vid Kyrksjön. Nästa vår föddes Ingrid Maria och först två vårar senare därpå åter en tös som de kallade Cajsa-Lena. Det var vanligt att kommande barn fick överta namn efter syskon som gått bort. Paret fick in alles 11 barn, men bara fem överlevde: Ingrid Maria, Cajsa-Lena, Gustaf, Matilda-Christina och sist Carolina. Charlotta född 1863 som sista barn dog året därpå. Johans äldre bror Gustav flyttade 1835 till Ebbamåla och gifte sig där med en bondtös. Alla systrarna gifte sig med bönder och blev dugliga bondmoror. Endast brodern Peter stannade kvar på Slott tillsammans med Johan och gifter sig 1841 med KajsaLisa Petersdotter från Fåglasjö, vilken är min mormors mormor, de fick sex barn.
Under Johans farfars barndom på 1770- och 1780-talen hade den odlingsbara inägomarken, som förut hade ägts i långsmala tegar av var och en, gjort odlingen svår och omständlig. Den hade skiftats och gjorts till större sammanhängande enheter för att höja utfallet av grödorna.1807 kom så andra vågen, där främst Skåne deltog. Då flyttades gårdarna ut från bygemenskapen. 1862 bestämde sig slutligen Ellingsmåla by sig för att genomföra skiftet. När Johan pratade med Peter om ”laga skiftet”, som byn nu tänkte genomföra, så hade bröderna sambrukat jorden sedan 1840. De sex bönderna i byn valde Johan till att ta kontakt med länsstyrelsen i Kalmar. Det kom ut en lantmätare som i över en veckas tid vandrade runt i trakten, synade gränserna och studerade jordmånen. Till slut ritade han upp en skifteskarta och efter lite ändringar från bönderna, skrev de alla på. Deras hemman klövs i två delar: en del till Johan och en del till Peter. Johan fick 2 ha åker och 49 ha skog, medan Peter fick 9 ha åker och 41 ha skog.
(forts.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s