Citat

Att leva innebär ytterst att bära ansvaret för och fylla de uppgifter som livet ger varje individ. s 240 se ovan

Att höja blicken från sitt nu, med erfarenheten rotad i det förgångna och tanken inriktad på framtiden, att söka mönstret i den tillvaro som man just uppfattar, det är detsamma som att orientera sig.Att orientera sig är ur språklig synvinkel detsamma som att söka soluppgången, orienten.”Natten söker alltid dagen, skrev Lars Forsell. s241 se ovan

I en helt annan del av världen brukar människor färdas på havet.De har upptäckt att två båtskrov, som var för sig är ganska vingliga, kan surras i sidled till varandra.Det som då uppstår, en katamaran, har större stabilitet.Men för att katamaranen ska uppstå, krävs att man redan har insett och bejakat den vinglighet som finns i skroven var för sig”.s 149 se ovan

Vårt liv känns ofta meningslöst.Den som ska dö snart delar aldrig denna känsla.Paradoxalt nog kan endast dödsmedvetandet ge livet dess verkliga sammanhang”. s 270 se ovan


Känner du till dina faktiska valmöjligheter?Eller blundar du för dem för att istället få förbli i den vila som ibland kan råda i dig?Naturligtvis kan livet inte vara ett ständigt uppbrott.Det finns tider av vila då och då i ett gott liv.De behövs för att man ska kunna göra sig förtrogen med det nya som det senaste vägskälet ledde fram till.Sådant tar tid.
Att för stunden avstå från beslut , att fortsätta att hålla frågan öppen därför att man saknar underlag för att ta ställning, allt sådant kräver mycket styrka.Det är just för att beslutsamheten ska kunna bli helhjärtad som vägen dit måste vara prövande, avvaktande, öppen.Sådant är inte lätt.Men om en människa verkligen äger modet att före sitt beslut betrakta och bejaka sina olika alternativ, då kan en sak garanteras: den människan lever.Hon eller han håller just på att utvecklas som människa.Anders Engqvist säger:”Det är utomordentligt obehagligt att utvecklas.Tyvärr har många människor det inte tillräckligt svårt för att orka ändra sin situation.De har bara ett litet helvete och då blir det inte en nödvändighet för dem att göra något åt sin situation. s161 se ovan


Jag hade gått tekniskt gymnasium.Inga tjejer fanns det och vi fick böja balkar- åh, vad jag hatade det!Döden i en liten ask.Jag var omogen,frustrerad och barnslig.Senare förstod jag att det var en lång, depressiv period, berättade han.När jag började resa på allvar hittade jag mitt rätta jag.I Sverige framstod jag som lite för snabb och intensiv men i Frankrike och Italien var ju de flesta långt livligare än jag.I Norden är folk födda med ansiktsmask, det är hemskt. Lars Norén SvD 21/2 -99


Du blir aldrig färdig och det är som det skall. Tomas Tranströmer


Och problemet är att om man inte riskerar någonting riskerar man ännu mer.Erica Jong


Saknar du Norge och är det stor skillnad på svenskar och norrmän?
Ja, och det beror på naturen som är mycket mer dramatisk i Norge.havet och de höga fjällen – där finns en oerhörd kraft som jag kan sakna här.Det är för lite utmaningar, och Sverige är också det enda landet som har ordet “lagom” – som man dessutom är stolta för!Här är allt lite för mycket lagom…- Svenskarna är också mycket duktiga på att följa regler.Och så är det väldigt religiöst andligt styrt här, åtminstone i Småland.


MAKT HANDLAR ALLTID OM VEM SOM DEFINIERAR OCH VEM SOM ACCEPTERAR DEFINITIONERNA. s 42 Övervinna rädslan

Rädslan för att bli övergiven kan ligga bakom hur vi upplever vår tillvaro.Behovet av att vara helt och tryggt omsluten finns med oss hela livet och de sätt som detta behov kan tillfredställas på varierar från att omslutas i fysisk mening till att veta att man är accepterad och älskad medlem av en grupp. s 45 se ovan


När vi inte hittar en livsstil som tillåter oss att vara oss själva, när vi inte kan leva inombords och utvidga det som ger oss vår känsla av att finnas till KÄNNER VI STOR RÄDSLA. s 53 se ovan