Citat

Jag arbetade 10 år med ungdomar i kris och min intensiva samvaro med dem har färgat av sig på mitt liv.Dessutom är ungdomsåren en oerhört intressant del av människans livscykel.Så mycket kan hända mellan 12 och 25 år.Många båtar ska i sjön många mil räls in i framtiden skall läggas.Om den läggs på vintern måste den läggas om, vilket kan bli oerhört smärtsamt och svårt för den som drabbas.Intervju med Mats Wahl 13/8-97 VP 

…Sluta upp med att slunga ert förakt i plytet på mig och lyssna på mig, även om ni inte förstår mig…jag talar om hur jag lider och plågas och gråter, och om min oförmåga att uttrycka mig..jag hade velat vara poet…jag hade velat kunna leka med ord, de skulle ha skyddat mig mot människoslöktet.I Gamla Testamentet klagar Jeremias: spenabarnets tunga låder av törst vid dess gom, de späda barnen bedja om bröd, men ingen bryter sådant åt dem”.Det spenabarnets är jag.visst är jag full men jag är ändå detta spenabarn.Min tunga har lådit av törst ända sedan jag föddes.Kärleken är en törst. s 190-191 Ur boken om Suzanne Valadon av J Champion 

Denna förmåga att stå ut trots hinder och motgångar är den egenskap som människor mest beundrar hos andra och det med rätta: det är förmodligen den viktigaste egenskapen, inte bara för att lyckas i livet utan också för att kunna uppskatta det. s44 FLOW av Csikszentmihalyi 

Hur kan man hålla kärleken vid liv?Svaret är samma för alla andra former av aktivitet.För att bli njutbart måste förhållandet bli mer komplext.För att bli mer komplext måste parterna upptäcka nya möjligheter hos sig själva och hos varandra.För att upptäcka dessa möjligheter måste de investera uppmärksamheten i varandra – så att de kan lära känna sin partners känslor och drömmar och förhoppningar.s 131 Flow 

De flesta kulturer har invecklade system för erotisk träning som ofta är belastade med religiösa innebörder:fruktbarhetsriter, de dionysiska mysterierna och det ofta förekommande sambandet mellan prostitution och kvinnligt prästerskap är bara några få yttringar av detta fenomen.Det är som om religionen i sina tidigare stadier innefattade den attraktiva sexualiteten och använde den som utgångspunkt för utveckling av mer sammansatta idéer och handlingsmönster.s 130 Flow 

Det är glädjen över att tänka och inte ev. materiella belöningar som de stora tänkarna haft som drivkraft.Demokritos, en av antikens originellaste personligheter, var mycket respekterad av sina landsmän, abderiterna.Men de hade ingen aning om vad han sysslade med.När de såg att han satt i dagar försjunken i tankar tyckte de att han betedde sig onaturligt och trodde att han var sjuk.Då sände de efter Hippokratos, som inte bara var en god läkare utan också en mycket vis man.När han hade samtalat med Demokritos om livets absurditet försäkrade han folket att deras filosof om möjligt var alltför frisk.Han höll inte på att förlora förståndet: han förlorade sig i tankens form. s 153 Flow 

Schakaler bo där tillsammans med andra vildjur, och gastar ropa där till varandra; ja, där kan Lilit få ro, där kan hon finna en vilostad.Jesaja 34:14

Och en banad väg, en farväg, skall gå där fram, och den skall kallas ” den heliga vägen”; ingen oren ska färdas därpå, den skall vara för dem själva.Den som vandrar den vägen skall icke gå vilse, om han ock hör tillde fåkunniga.Jesaja 35:8 

Frankl tillägger att det är inte lika självklart eller ens fördelaktigt att leva här-och-nu i det vidriga.Så berättar han om några av sina kamrater i i lägret.Den beskrivningen kan påminna om några ord av Sören Kierkegaard:”Människan är summan av sina perspektiv” Vad betyder det? Jo, att man inte kan förstå sitt eget här-och-nu om man inte känner till och inser dess historia och vet vägen framåt till här-och-nu.Och man kan inte använda sitt här-och-nu om man inte syftar till något senare, något inne i framtiden. s 239 Att leva medan tiden går av Helander