Citat

Om modernismen bärs upp av en elit ger det postmoderna tillståndet en röst åt andra grupper;marginaliserade människor, utomeuropeiska kulturer, folk utanför det akademiskt skolade lägret.Om modernismen är sammanhållen är det postmoderna tillståndet splittrat, ett kaleidoskop av lösa delar.Om modernismen tror på vetenskap och rationellt tänkande omfattar postmodernismen också andra uttryck: lek, känsla, experimenterande.Om modernismen tror på en sammanhållen personlighet, ett enhetligt jag, består det postmodrna samhället av människor som är inkonsekventa, visar upp olika sidor och glider ohämmat mellan olika åsikter och stilar. s 304 På spaning efter helheten


I en undersökning står det bland annat att “separationen från modern blir ett psykiskt trauma som för henne kommer att orsaka svåra psykiska skador: depression, identitetsförlust, ångest, ensamhetskänslor som kan vara outhärdliga.

Jag slås fortfarande av hur småborgerligt samhället är.Hon kallar det småborgerlighet:rädslan för det fria och det annorlunda, som till varje pris måste tämjas med regler och lagar.Marie-Louise Ekman

När det accepteras att vi kan vara påverkade av vårt förflutna såväl som av vår framtid, följer därav att vi kan vara starkare förknippade med andra tider än nuet – vi kanske inte är nära förbundan med nuet överhuvudtaget.Detta skulle ha en djupgående inverkan på vår psykologi och kännedom om denna faktor skulle åtminstone låta oss få veta vad det var som påverkade oss så djupt. Sådana människor har en benägenhet att inte se världen som form eller materia utan att snarare uppleva den genom sin andliga syn – ytterst upplever de karmiska erfarenheter som medför en primitiv kamp för överlevnad till dess att de retrograda planeterna återgår till attt röra sig framåt(direkt) vid någon tidpunkt.Spår av sådana eteriska och astrala påverkningar som överför karmiska mönster gör planeterna “tyngre” än vanligt och kommer att utgöra en kraftigare påverkan för sin värld än normalt.Inte desto mindre är dessa karmiska budskap djupa andliga nycklar i livet för de flesta av de människor som har dem. s 109 Reinkarnation av Tad Mann.

Under måndagen sade barnpsykologen Magne Raundalen att kunskapssamhällets vinnare är flickorna som tidigt fått utveckla sin känslomässiga förmåga.Kenneth Ritzén säger något liknande:Framtiden “överklass” är de människor som har en inre struktur.De som har gjort en inre resa och har mod att möta olikheterna i samhället.En slags andlig utveckling. VP 3/11-99

Dans le fait, ces gens sages y exercent le plus ennuyeux “despotisme”; c´est à cause de ce vilain mot que le séjour des petites villes est insupportable pour qui a vécu dans cette grande république qu´on appelle Paris.La tyrannie de l´opion, et quelle opion! est aussi “bête” dans les petites villes de France qu´aux Etats-Unis d´Amerique s. 6 Le rouge et le noir de Stendhal

Vi skapar våra kroppar samtidigt som vi skapar vår uppfattning om världen, säger Deepak Chopra.Han menar att cellerna åldras därför att vårt medvetande, som styr de kemiska reaktionerna, helt enkelt har glömt att förnya sig.Därför kan vi uppnå evig ungdom genom att förändra vårt eget tänkande och uppfattningen om världen.Våra egna val avgör alltså hur snabbt vi åldras,och hur länge vi lever.

Den lockelse plågsamma relationer utövar ingår i tvånget att om och om igen upprepa mycket tidiga känslor av besvikelse över föräldrarna. Alice Miller