David Bodanis

TITEL: E=mc2

David Bodanis

Nordstedts Förlag 2001

365 s.

Detta är inte mindre än en populärvetenskaplig biografi över världens mest kända ekvation.

David Bodanis, författare och lärare vid Oxford universitet, har följt ekvationen både bakåt och framåt i tiden som vid släktforskning.Resan börjar i 1600-talets Europa , vi möter män och kvinnor som ägnat sina liv åt vetenskapen, passerar Einstein 1905 och slutar med konturerna av den nya fysiken.

Om Einstein skriver författaren:

“Föreställ er att ni kan konstruera en skimrande kristallisk modell som är så liten att den ryms i er slutna hand. Öppna handen och se hela universum växer fram i all sin lysande prakt.Newton var den förste som gjorde detta, redan på 1600-talet.Han formulerade ett fullständigt system för världen som kunde beskrivas med blott en handfull ekvationer, men som samtidigt innehöll reglerna för hur man kan skapa hela världen. – Einstein var den andre.” (S.98-99)

Vi får på ett thrillerartat sätt följa hur bit läggs till bit i det stora puzzlet på väg mot ekvationens upptäckt och framtida användning. Spänningen hålls konstant hög.50 år blir en halv rad i boken medan kritiska språng berättas ingående och med stor fascination. Fast nog kunde författaren nämnt antalet omkomna i Hiroshima..

Bodanis berättar också om det samhälle en nytänkande människa möter.Den etablerade, bekväma sanningen utnyttjar prestige, äregirighet, avundsjuka, kvinnohat, rasism och religionsstrider för att tillintetgöra det hotande. Einstein framstår som undantaget som bekräftar regeln..moral och intelligens går inte automatiskt hand i hand.

Författaren berättar också om kvinnliga forskares vedermödor. Han citerar Emilie du Chatelet, kvinnlig forskare på 1700-talet, med bl a Voltaire som älskare:” Om jag vore kung…så skulle kvinnorna vara mer värda och männen skulle få något nytt att efterlikna”.(s.245)

Boken avslutas med en kort genomgång av Einsteins allmänna relativitetsteori där han gör ytterligare språng på den mänskliga insiktens väg.Han mottar nobelpriset 1922 för sina insatser.