A la recherche du temps perdu

sid5/10 LA MAIRIE

En kväll var jag med på ett av byns kommunalfullmäktigemöten. Jag råkade vara på “borgmästeriet” för att hitta en bok om gamla Salornay och träffade då den nuvarande borgmästaren Catherine Bertrand. De väljs på sex år och har oftast en lång tjänst inom själva kommunalfullmäktige bakom sig. Catherine har 25 år. Efter lite småprat följde jag med på mötet strax efteråt och lyssnade på alla ärenden. Det var allt från att inrätta en ny kremeringsplats på kyrkogården till att Mme X var sur på Mme Y för att hon ställde blomkrukor på allmänna trottoarer att snubbla över!..

Själv framförde jag att de borde rusta upp Storgatan. Som turist är det avskräckande att stanna vid genomfarten trots att det är så vackert på båda sidor om gatan. Dela ut gratis målarfärg till att måla fönsterluckorna åtminstone och utnyttja tomma lokalers skyltfönster till att framhäva områdets konstnärer, allt från keramik till konst!

(En holländsk granne i vattentornet hemma sa en gång: “Du borde vara borgmästare, du tänker precis som en!” Nu förstår jag bättre. Vi har ju inte den funktionen i Sverige alls.)

KLOSTRET TAIZE

En dag följde jag med Claes upp till Taizé. Jag försökte minnas när jag var där senast; det måste varit när Christopher och jag bilade från England ner till Marseille, så någon gång 2006. Tiden går! Jag tog några minnes bilder samt besökte den lilla kyrkan Maria Magdalena.

I den hade jag en gång en mycket märklig upplevelse: jag stod och bad längst fram i kyrkan. Jag kände en märklig energi komma ur golvet och jag lutade mig över den. Plötsligt började det pulsera och liksom öppna sig en portal just där och jag kände hur jag höll på att dras ned i den. Jag blev fruktansvärt rädd och sprang ut ur kyrkan. På The 5th Kind kan man lära sig mer om förkristna portaler ( kyrkor byggdes ju ovanpå forna kultplatser för att visa på sin makt) över hela jorden.