Ur “Osynliga mönster” av M. Lidgren

“Det finns något inom oss som driver oss framåt för att vi ska få de erfarenheter som är nödvändiga för vår utveckling”. s. 20

“Den utvecklingsmöjlighet som ligger i att bli medveten om sina begränsade tankemönster och medvetet förändra dem är inte bara ett lyft på det personliga planet utan också i hela det kollektiva medvetande som vi är en del av”. s. 46

“Det som för oss verkar vara ett ovälkomment kaos kan i ett vidare, kosmiskt perspektiv vara en del av en större och magnifik ordning.” s. 59

“Ofta väljer vi en partner som påminner om våra föräldrar. Våra begär och vår längtan skapas av ekon från den ointegrerade delen av oss själva, långt bortom det rationella sinnet. De ointegrerade delarna spelar upp sin bristfälliga version av kärleken och samma tema upprepas i relation efter relation tills vi speglat vårt eget mörker i en annan. s 119

“Utan självkänsla har man ingen trygghet och i nära relationer kan kärleken då ofta förvandlas till känslor av beroende snarare än känslor av kärlek”. s. 121