Ur “Från barbar till supermedvetande” av Sandor A. Marcus

“Den fullständiga skapelsen är sammansatt av ett oändligt antal vibrationsmönster som bildar universum av skilda täthetsgrad och medvetenhetsnivå”. s 210

“Den inre känslan, intuitionen härstammar från den högra kreativa hjärnhalvan och är förbunden med själen medan intellektet oftast är knutet till den vänstra logiska hjärnhalvan och hör till sinnet. s. 226