Ur “Din sinnliga kropp” av Lucy Lidell

“Ju mer du upplever din kropp, desto mer vet du om vem du är och vad du känner – jag-upplevelsen är nämligen intimt förbunden med kroppsmedvetenheten.” s. 14

“En individs upplevelse av sig själv och hans/hennes självförtroende senare i livet påverkas starkt av hur mycket fysisk kärlek han/hon får innan han/hon lär sig prata och av hur otvungen och lustfylld föräldrarnas beröring känns när de matar och badar barnet samt tillfredställer dess behov. Brist på beröring under de första åren är orsaken till en hel del olika fysiska och psykiska problem i vuxenlivet. Spädbarn som inte har tillräckligt med kroppskontakt med sina föräldrar eller som blir lämnade pga av separation eller sjukdom har mycket svårare att acceptera sig själva och ha intima förhållanden med andra när de växer upp”. s 24

“Att tysta det rationella sinnet innebär att du iakttar dina tankar utan att identifiera dig med dem. Om du hänger med på dem, ger du dem mer energi och om du gör motstånd mot dem eller kritiserar dig själv för att du har blivit distraherad stör du bara din koncentration ännu mer.