Ur “Världens åldrar” av Lasse Berg

Ur artikel i Ordfronts Magasin nr 4/94 s. 31

“Så som de få kvarvarande bushmännen i södra Afrika lever idag, så har människan levt i 100.000 generationer. Det var i denna miljö som människan fick sin genetiska prägling. Under de endast 500 generationer som passerat sedan människan övergav samlarlivet och blev bofast har inget hänt med våra anlag. Detta liv som samlare i små grupper på ett trettiotal personer premierar folk som kan samverka. Det gör tillvaron outhärdlig för aggressiva typer som vill försöka klara sig själva. Livet är under dessa våra förfäders människoblivande en långsam vandring under trevligt prat och ditt och datt, ett stilla samlande av rötter och smådjur”.