Klämtar klockorna för Salorney?

Var positiv – men inte för mycket!

Jag hoppas att framtiden kan få utvecklingen att vända för byn; 5G och de digitala arbetsmöjligheterna har redan skapat en trend i Frankrike. I och med pandemin har fler och fler insett att de kan arbeta hemifrån – på en annan plats. Huspriserna har gått upp i området. Det dras in fiber överallt. I häftet Ensemble, ett informationshäfte för hela kommunen berättar man att det byggs IT-centran i flera byar dit folk kan gå för att sitta och jobba; så också i Salorney. Bara Paris har förlorat 12 000 invånare under senaste vintern. Reportage i tidningarna berättar om lyckliga barnfamiljer som fått råd med större hus på mindre orter. Tillsammans med andra statliga åtgärder försöker man rädda landsbygden.

Vid ett senare samtal med borgmästare Catherine Bertrand frågar jag om byns framtidsutsikter. Svaret blir att för Salorney ser det ljusare ut än för vissa andra byar men att man hela tiden måste vara på tå och hitta nya infallsvinklar. Vissa tomter avsätts t ex till barnfamiljer att bygga på, då många äldre hus säljs till medelålders.

Jag hoppas att en ny farfar en dag kan sätta sig på den lokala restaurangen och känna gemenskapen mellan generationerna flöda – en visdomskälla av guld som idag har sinat och aldrig någonsin kan ersättas av ett inlägg på sociala medier. Intill dess får vi lita på varje individs förnuft i dessa tider.

Mme, la maire Catherine Bertrand, 25 år i kommunledningen, nu vald till borgmästare i sex år.