Ur “Vägen till kärlek” av Deepak Chopra

“Karma är handling, framsprungen ur orsak och verkan, handling som förstärker separationstillståndet. Krya är handling inspirerad av anden, handling som häver separation och upprättar gemenskap”. s. 214

Ur “Shamanens väg” av Harner

” Utifrån shamanismens synpunkt är personlig makt grundläggande för hälsan under alla livets tillstånd och förhållanden”. s. 18