Ur “Shamanens väg” av Michael Harner

“Utifrån shamanismens synpunkt är personlig makt grundläggande för hälsan under alla livets tillstånd och förhållanden.” s. 18

“Även på sin första resa kan en person med ovanlig begåvning för shamanism mäta djur/växt eller till och med människoformer. Denna särskilda persons begåvning antyds ytterligare av det faktum att han flög i sin första upplevelse.” s. 59

“Shamanska metoder är 20 – 30 000 år gamla.” s. 62

“För att kunna utföra sitt arbete är shamanen beroende av en särskild personlig makt, som vanligen härrör från hans skyddsande och hjälpande andar.” s 64

“Skyddsanden är ofta ett maktdjur Varje vuxen har en skyddsande, därför ej automatiskt att man blir shaman. Förutom sin skyddsande har shamanen ett antal andehjälpare. Kan vara ett 100-tal”. s. 65

“Vid en tidigare, kritisk tidpunkt i sitt liv, innan han började ägna sig åt shamanism, kan shamanen ha inträtt i ett förändrat medvetandetillstånd och det mycket djupt, fastän det finns många individuella undantag. Ibland inträffar en sådan upplevelse under en avsiktligt företagen visionsjakt för att få skyddsandemakt. Vid andra tillfällen inträffar den vid kulminationen av en allvarlig sjukdom.. s 72

“En sådan radikalt djupgående och uppenbarande upplevelse uppmuntrar ofta individen att börja gå shamanens väg.”

“… att en person vanligen inte bara är i besittning av en örns makt utan av Örnmakt. s 81

“Skyddsandens maktgivande aspekt uppfattas vanligtvis som ett djur. Men Coast Salish-indianerna hänvisar också ibland till skyddsanden som Indianen för den kan uppträda också i mänsklig skepnad.”. s 81

“Hos Jivaros uppträder en skyddsande i en vision vanligen först som ett djur och sedan i en dröm som en människa. Det är bara shamanen eller personen med shamanska böjelser som kan återfå den förlorade förmågan att kommunicera med de andra djuren. Hos Jivarofolket är det faktiskt så att ifall ett djur talar till dig betraktas det som ett bevis för att det djuret är din skyddsande.” . s 82

“Shamanens tro att de kan omvandla sig till sina vaktande djurandars skepnader dvs till maktdjur, är vida spridd och uppenbarligen uråldrig. Hos Aruntafolket i Au antog de ofta örnhöksskepnader.” s 82

“Jag fick för många år sedan lära mig av Jivaroindianerna att även med den bästa behandling brukar skyddsandar bara stanna några får år. Så under loppet av ett liv kommer man att ha ett antal sådana andar”. s 91

“Shamaner har länge ansett att ens väktar- eller skyddsandes makt gör en motståndskraftig mot sjukdom. Skälet är enkelt. Den förser med en kraftfull kropp som motstår intrång från yttre krafter. Intrång av skadlig energi = sjukdom, maktintrång = infektion, sjukdomar. När personen blir deprimerad, svag, betyder det att personen förlorat sin skyddsande.”

“Använd ditt väktardjur och dess makt i ditt dagliga liv genom att hålla dig medveten om hur du känner dig. När du känner dig kraftfull är det dags att besegra något stort hinder i ditt liv eller att möta en viktig utmaning. När du känner dig svag och deprimerad ska du försöka undvika kriser – och undvika att försöka att hjälpa någon annan på shamanskt vis. s. 120

“Var försiktig när du sänder kraft från ditt maktdjur för att hjälpa en annan person och se noga till att du sänder kraften bara till hans eller hennes maktdjur. Sänd den inte direkt till personen själv för detta skulle kunna orsaka skada. Låt kraften tryggt filtrera genom personens egen skyddsande, vilket är det enda maktdjur som kan vara till direkt hjälp. Undvik också att sända din egen energi för att hjälpa en annan person. Dels utarmar du dig själv och dels, vilket är viktigt för den person du önskar hjälpa, kommer du att få det svårt att fortsätta att arbeta. s 128

“Anden kan hjälpa dig att nå fram till de här insikterna och få dem att verka i ditt liv. Samhället i allmänhet är inte inställt på ett sådant liv och det är därför konstnärer och sanna älskande måste bege sig långt utanför det vedertagna tänkandets råmärken. Samhället stöder kamp, konkurrens och ego, vilket betyder att det stöder separationstillståndet.”. s 222.

“Anden är din ledare och enda förbundsförvant i ditt sökande efter förening. Med icke-kärlekens taktik når du aldrig kärleken.”