Ur Livet av ?

“Frågan om människans ansvar inför sin tillvaro hänger intimt samman med frågan om hennes frihet. Om allt är tillåtet för människan, blir friheten till slut slav under sig själv. Och är människan slav under sig själv, är hon förlorad. Att välja är friheten.

Men i samma ögonblick som människan väljer fritt bland alla möjligheter påtar hon sig ett ansvar för sitt val, dvs hon gör sig beroende eller ofri genom att hon väljer. Detta slags beroende eller ofrihet är dock ett barn av friheten och skiljer sig från det påtvingade beroendet som blir resultatet om hon undviker att välja alls och istället överlåter valet åt någon annan.

För det finns ingen möjlig frihet från ansvar för den enskilda människan – bara ett ansvar som grundar sig på hennes egna eller på andras villkor.

Äkta oberoende och frihet kan endast uppnås av den som är ett levande subjekt och låter sina val utgå från det egna självet.”