“I Norden är människor födda med ansiktsmask” Lars Norén

” Jag hade gått tekniskt gymnasium. Inga tjejer fanns det och vi fick böja balkar – åhh, vad jag hatade det! Döden i en liten ask. Jag var omogen, frustrerad och barnslig. Senare förstod jag att det var en lång, depressiv period.

När jag började att resa på allvar förstod jag mitt rätta jag. I Sverige framstod jag som lite för snabb och intensiv, men i Frankrike och Italien var ju de flesta långt livligare än jag. I Norden är människor födda med ansiktsmask, det är hemskt.”

ur SVD 21 febr 1999