Ur “A guide for the advanced soul” av Susan Hayward

“Bara i relationer kan du läras känna dig själv, inte i abstraktion och framför allt inte i isolering. Beteendemönstret är den säkra guiden till dig själv, den är ditt medvetandes spegel, denna spegel kommer att avslöja sitt innehåll – bilderna, böjelserna, rädslorna, ensamheten, glädjen och sorgen. Armod ligger i att springa bort från detta, antingen i dess sublimationer eller dess identiteter.”