Ur “Sov på saken” av Jane Anderson

” Mina prekognitiva drömmar har visat mig att Einstein och hans fysiker kan ha rätt och att tiden kan vara cirkulär och öppen i ändarna, så att alla händelser, förflutna och framtida äger rum samtidigt någonstans i rymden och att mitt psyke bara behöver ställa in sig på rätt frekvens”. s. 206