Tacksamhet av okänd poet

Jag är så tacksam

mot dem jag inte älskar.

Med vilken lätthet finner jag mig inte i

att de är närmare någon annan.

Vilken glädje över att inte jag

är vargen för deras lamm.

Jag är lugn med dem,

jag känner frihet med dem,

men detta kan kärleken

varken ge eller ta.

Jag väntar inte på dem

från fönster till dörr.

Tålmodig,

nästan som soluret,

förstår jag det

kärlek inte kan förstå,

förlåter jag lätt

det kärlek aldrig skulle förlåta.

Från mötet till brevet

går inte en evighet,

bara några dagar eller veckor.

Resorna med dem är alltid lyckade,

konserterna hörda till slutet

katedralerna besökta.

landskapen tydliga.

Och när vi är skilda av

sju berg och sju floder

är det berg och floder

kända från geografin.

Det är tack vare dem

jag kan leva i tre dimensioner,

ett olyriskt och oretoeriskt rum

med riktiga, dvs rörliga horisonter.

De vet inte själva

hur mycket de bär

i sina tomma händer.

“Jag är inte skyldig dem något”

skulle kärleken säga

i denna öppna sak.