Predikaren

“En vindspanare får aldrig så, och en molnspanare får aldrig skörda”. 11:4

“Allting är fåfänglighet och ett evigt enahanda. Också strävandet efter vishet är ett jagande efter vind.” 1 kap.

“Ty där mycken vishet är, där är mycken grämelse och den som förökar sin insikt, han förökar sin plåga”. 1:18

” Se, vad jag har funnit vara bäst och skönast för människan, det är att han dricker och äter och gör sig goda dagar vid den möda som hon har under solen, medan de livsdagar vara, som Gud giver henne, ty detta är den del hon får.” 5:17