Ur “Det inre dramat” av Carol Becker

“Ångest kan fungera som en säkerhetsventil som varskor människor om att de måste förbättra sin situation för att deras självuppfattning och deras mål inte ska lida skada. Den som tvingas att acceptera ständiga begränsningar av sina möjligheter kan sjunka in i en lindrigare depression, som döljer ångest. I detta fall betyder depression kanske nederlag – det tillstånd som inträder “när kampen är över”. Men om man förstår varför man är olycklig kan den ursprungliga ångesten bli en kraftkälla med vars hjälp man tar sig ur en situation som hotar att bli kvävande. Så länge en person aktiveras av ångest av normal styrka, har hon ännu tillräckligt med energi för att påverka sin situation genom att skapa ett alternativ”. s. 40

“Av de klassiska berättelserna kan vi lära oss att förändringar aldrig kommer lineärt utan i elliptiska och oförklarliga rörelser och att saker och ting ofta blir värre. ibland nästan katastrofala, innan de blir bättre. Utveckling är inte ett stadigt framåtskridande från det fragmentariska till det integrerade, från det negativa till det positiva. De gamla mönstren kämpar för att få finnas kvar. Även jaget gör motstånd och vill inte avstå från etablerade delar av identiteten. Vi är rädda för det som väntar när de gamla mönstren försvunnit. s. 113