Ur “Hummelhonung” av Torgny Lindgren

” Skillnaden mellan att vara och att synas vara är inte så betydande som människor i allmänhet tror, sa Kristofer. I mitt fall är den helt utplånad. Jag är vad jag föreställer. Jag bär mitt föreställande alldeles som jag bär allt annat. Föreställandet är rätt och slätt ett bärande. Sig själv är man endast när man föreställer någon eller något som man verkligen tror på.

– Är det ett uppdrag, undrade värden.

– Ja, sa den helige Kristofer, Det är ett uppdrag.

s. 64-65.