Ur “Trots allt” (tidning) av Ulf Lundell

“Människan är varken natur eller Gud, hon kan inte gå tillbaka till naturen och hon kan inte nå Gud, men hon skapar sig en uppfattning om Gud för minska den svåra ensamheten. Hur den uppfattningen ser ut beror på vem man är och i vilket samhälle man befinner sig.

Gud är träning, ett mål för andligt växande. Jag har gjort mina andliga upplevelser, men hur det än är så tror jag inte att Gud går att bevisa. Då blir Gud en riktning, en adress, en övning. Och det är alldeles tillräckligt, för vad mer kan man begära?

Det är gott att leva med en gåta, det är gott att leva i ett mysterium, bara man kan bli vän med mysteriet. Svar från Gud kommer man nog inte att få, men man kan få ett svar i mysteriet ändå”.