Nelson Mandela

Vår djupaste rädsla är inte att vara
otillräckliga
Vår djupaste fruktan är att vi är omåttligt
kraftfulla
Det är vårt ljus inte vårt mörker som
skrämmer oss mest
Vi frågar oss själva: vem är jag som tror 
mig vara briljant och storslagen och
talangfull?
Egentligen om du inte är det vad är du
då?
Du är ett barn av Gud
att du leker liten förbättrar inte världen
Det är ingenting upplyst med att förminska
dig så att andra inte skall känna sig
osäkra omkring dig
Vi föddes till att manifestera Guds
härlighet som är i oss
Den är inte bara i några av oss den är i
oss alla:och när vi låter vårt eget ljus
skina ger vi omedvetet andra människor
tillåtelse att göra detsamma
När vi är frigjorda ifrån vår egen rädsla
frigör vår närvaro automatiskt andra

Nelson Mandela 1994