Brev från Gunnar Ekelöf till Tora Dahl 1934

“Det vore bra roligt om man kunde leva av någonting annat än skriva´t och bara ha det bredvid, men något lika fritt och obundet måste det vara, annars är allting meningslöst. Jag tänkte just idag på att alla en författares, en konstnärs svårigheter, all den berömda svälten och ryktbara trasigheten som hemsökt folk vilka senare erkänts vara mänsklighetens store, ingenting annat är är hjordens hämnd på dem som bryter sig ut och tar sig en frihet som alla avundas honom men som ingen vågar sig på. Människorna biter oss så snart de känner lukten av frisk luft.”

Ur Carl Olov Sommars biografi över Gunnar Ekelöf