Ur “Flow” av Csikszentmihály

“Denna förmåga att stå ut trots hinder och motgångar är den egenskap som människor mest beundrar hos den andre, och det med rätta: det är förmodligen den viktigaste egenskapen, inte bara för att lyckas i livet utan också för att kunna uppskatta det.” s. 44

” Vi kan kalla den kraft som håller ordning på information i medvetandet för intentioner. Intentioner uppstår i medvetandet när en människa är medveten om att hon önskar någonting eller vill åstadkomma någonting.” s. 47.

“Men var och en av oss kan bara ha en viss mängd upplevelser. Därför blir det ytterst viktigt vad vi tillåter att komma in i medvetandet: det är ju i själva verket det som bestämmer innehållet och kvaliten i livet”. s. 51

“Det som kännetecknar en människa som har kontroll över medvetandet är att hon har förmåga att med vilje koncentrera sin uppmärksamhet att göra sig okänslig för distraktioner att koncentrera sig så lång tid som det tar att uppnå ett mål och inte längre. Den människa som kan göra detta brukar ofta uppskatta vardagslivet. s. 52

“Var och en använder sin begränsade uppmärksamhet antingen genom att avsiktligt koncentrera den som en stråle av energi – eller genom att splittra den på planlösa, slumpartade handlingar. s 54

“Den optimala upplevelsen: man blir så uppslukad av det man gör att ens handlingar blir spontana, nästan automatiska: man slutar vara medveten om sig själv som skild från det man håller på med = FLOW!

Sjävupptagenhet förbrukar psykisk energi eftersom vi i det dagliga livet ofta känner oss hotade.

Den autoteliska upplevelsen=handlingen i sig är belöningen.

Flowupplevelsen ledde till en känsla av upptäckt, en kreativ känsla av ny verklighet, nytt medvetandetillstånd. Förvandlade självet till något mer komplext. I denna tillväxt hos självet finns nyckeln till flowaktiviteter.

Flow och religion är intimt förknippade.