Ur “Vägkyrka” av KG Hammar

Uppbrott

Den som vill färdas någonstans måste göra ett uppbrott, våga lämna bakom sig. Livets resa innebär uppbrott från det invanda, uppnådda, förvärvade. Vandringen bär alltid vidare. Sådana uppbrott är smärtsamma. Vi behöver rastplatser längs livsvägen för att besinna den tillryggalagda livsresan, hämta nytt mod och ny kraft för fortsatt färd på livsvägen.