Ur “Förstå dina känslor” av Louise Minerva Frostengren

“Det vi inte vågar se inom oss, ser vi istället utanför oss. Det vi omedvetet sänder ut, ger världen tillbaka som en spegel. Världen reflekterar vårt inre tillstånd. Samma händelse upplevs olika av olika människor, därför att de projicerar olika saker på den. Det som varje människa läser in i en händelse är en spegel för den människan att se sig själv i. Ett annat ord för spegel är dagsström.

Omedvetet drar du till dig din egen dagsdröm dvs de människor och beteenden du behöver spegla dig i för att se dig själv. Yttervärlden kommer till dig för att visa dig, göra dig medveten om hur ditt psyke ser ut.

Lagen om attraktion ser till att just du får de upplevelser som bäst speglar var du är just nu i ditt medvetande. De fysiska formerna vi ser utanför oss är en yttre manifestation av vårt inre psykiska tillstånd.

Att ta till oss det vi möter utanför oss som spegelbilder av aspekter hos oss själva kallas att ta tillbaka sin projektioner.

För att komma vidare måste vi ändå till slut ge upp våra personliga anspråk, våra personliga önskningar och begär. I oförstånd, mörker och blindhet kommer vi att lida av våra felidentifikationer och våra behov av att ha världen och människorna på vårt eget sätt, ända tills vi frivilligt avstår från världsliga vilja, låter världen vara som den är och underkastar oss den innersta sanna viljan.

Att ta emot och bejaka livet som det kommer är inte ge upp sig själv. Det är att vinna kraft att styra sitt eget liv enligt det högsta bästa.

Yttre makt är att tvinga andra. Inre makt är att fatta beslut innifrån.

Den medvetna välkomnar livet som det är, låter det som händer komma i accepterande och tillit och utan motstånd, lever i vetskap om allt som sker är det som ska ske och att han är på rätt plats. Ingen kan vara någonstans än där de är. Du är där din medvetenhet har fört dig.

Förändring måste ske innifrån. Om du inte är nöjd med den din situation kan du förändra den. Har du inte förändrat ditt inre, ditt förhållningssätt. kommer verkligheten snart att spegla vem du är och en situation liknande den du flydde ifrån uppstår igen.

Källan till våra känslor finns inom oss och inte utanför oss. Ingen annan kan skapa min känslor i mig. Andra kan bara hjälpa mig att väcka dem.”