Tillväxt eller inte tillväxt – det är frågan

TILLVÄXT ELLER INTE TILLVÄXT – DET ÄR FRÅGAN

Gunnar Wetterberg redogör klart och tydligt, i sin artikel den 14 juli 2014, för en lång ekonomisk/industriell period i vårt svenska samhälle. En period, som gav plats för ett folkhem med pensioner, förkortad arbetstid, förbättrad sjukvård , byggd på skatter av tillväxtens resultat.

Så långt är jag med. Sedan är jag kanske inte med, lika lätt, lika nickande..

Han förfäktar att denna koppling “ökad tillväxt – ökad välfärd”, gäller även för framtiden (med tillägg av klimatsmarta lösningar) och besvärjer sig inför idéer om tillväxtlösa samhällen. Det är viktigare att styra hur tillväxten ska utformas, menar han, men utan tillväxt går det inte. Han menar att den köpkraft som skapats under senare år är av godo. Det är här jag tvekar..evigt ökande köpkraft..Av godo för planeten på lång sikt, eller numera på kort sikt..? Hans analys känns inte riktigt “updatad”.

En annan anledning till min tvekan är att jag nyss läst om en bok “Köpt tid” av Wolfgang Streek (2014) och recenserad i densamma lite tidigare. Där målar den tyske sociologen upp en bild av ett skattesamhälle som gick i graven på 70/80-talet och att vi nu lever i en välfärd byggd på lånat kapital, den  s k lånestaten.

För mig ter sig detta som den stora frågan för debatt. Hur kommer det sig att Sverige ha måst låna så mycket pengar för att klara sin välfärd om nu tillväxten är lösningen? Jag skulle gärna vilja bli undervisad av Gunnar Wetterberg i en kommande artikel om detta, då jag tycker att han skriver mycket sakligt och redigt i övrigt.

www.expressen.se/ledare/gunnar-wetterberg/tillvaxten-gav-oss-det-goda-samhallet

Kanske finns en del av svaret här i programmet Lönesänkarna av Dokument inifrån:

www.youtube.com/watch?v=VF_jA7GUhY

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s