Nya partistrukturer för en ny tid

 

Dagen politiska landskap ser annorlunda ut än den tid som skapade den traditionella partistrukturen. En partistruktur kan ses som den “handske” som ska svara mot en viss “samhällshand”. Den traditionella partistrukturen var ett svar på det samhälle som fanns runt sekelskiftet 1900; ett klassamhälle med hierarkisk styrning, där människor underordnade sig traditionell makt. Den traditionella partistrukturen var således också hierarkisk och krävde att medlemmarna underordnade sig ledningen och målet. Den fyllde sin funktion så länge partiet arbetade och representerade medlemmarna i sak.

Idag, 100 år senare, framträder en bild av  partistrukturer i kaos som inte längre har kontakt med sina gräsrötter utan har utvecklat en OLIGARKISK hållning d v s de traditionella partierna styrs av en sluten grupp partimänniskor utan större insyn och påverkan från medlemmarna i stort. Demokratin i form av folkvälde är satt på sparlåga i ett samhälle som på 2000-talet FRAGMENTISERATS, RADIKALISERATS och POLARISERATS in i flera mindre, ofta motstridiga intressegrupper. Samhället i sig har vandrat iväg från ett industrisamhälle till ett kunskapssamhälle, där individualismen skapat en grogrund för personval och politikerbloggar samt en flora av småpartier, som lever sitt eget liv inom politiken samt en större motvilja hos folk i allmänhet att inordna sig i ett gemensamt politiskt led.

I detta nya landskap behövs en modern partistruktur som lockar folk till politiken igen. En partistruktur som tar tillvara sina medlemmars åsikter och samtidigt fungerar smidigt och kommunikativt. Viktiga ord är TRANSPARENS, RESPEKT, DELEGERING och KOMMUNIKATION. En modern partistyrelse ska vara det organ som har överblicken och kan reagera i rätt stund, utifrån situationens krav utan för stor byråkrati och traditionellt tänkande. Borta är maktkamp, borta är synen på en partistyrelse som äger makten. Nu är de mer “aktieägarnas excutive organ” och ser sin roll som en aktör för att effektivisera och driva medlemmarnas uppsatta mål med partiet.

http://politiskfilosofi.com/2014/04/20/for-sverige-i-tiden/#sthash.nJY2MCQJ.dpuf

http://www.politiken.se/tidskrifter/statsvet/2010/nr2/01.pdf

http://adamcwejman.blogspot.se/2010/11/att-forandra-partier.hmtl

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s