Livets upprepningar

Ur en tidningsartikel:

“Man upprepar det man inte kan erinra sig, menar Freud, upprepar “det bortträngda som en aktuell upplevelse, istället för att, vilket läkaren hellre skulle se, erinra sig det som en del av det förgångna.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s