Över broar, över vatten..

Denna dag bestämde jag mig för att gå “husesyn” i de närmaste omgivningarna. För att motivera mig lovade jag mig en glass på Annies Kök längre fram längs Fjordvägen. På vägen dit passerade jag Herman Görings sommarresidens MONTEVIDEO som tronade på en höjd vid fjorden.