Varför slutade vi att bygga för arbetarklassen?

Utdrag ur Ståle Holgerssons bok “Staden och kapitalet” med underrubriken “Malmö i krisernas tid” 2017 Bokförlaget Daydalos AB:

“Varför slutade vi att bygga för arbetarklassen?”

ELLER SÅ ÄR HYRESREGLERINGEN BOVEN..

Lyckas hyresregleringen motverka segregation i Stockholm?

“Bostadsområden i städer med hyresreglering tycks vara lika segregerade som bostadsområden i städer med en fri hyresmarknad. Sammanfattningsvis påpekar Glaeser att hyresregleringen är ett socialt
kostsamt sätt för att emellanåt uppnå ökad integration.”

“Lind och Hellström kartlägger även flyttmönstrena i Stockholm och Malmö, resultaten pekar på att det är ett mycket litet utbyte av människor mellan de mest attraktiva och de minst attraktiva områdena i båda städerna.

Hyresregleringen i Stockholm lyckas inte minska segregationen, tvärtom är den reglerade hyresrättsmarknaden mer segregerad än den fria bostadsrättsmarknaden.

Ur http://arc.hhs.se/download.aspx?MediumId=239