Lidande och grymhet

LIDANDE OCH GRYMHET

 Vi måste diskutera runt orden lidande och grymhet.

Lidande är en naturlig del av naturen när den reproducerar sig i blindo; hjortens smärta när vargen tar den, gräsets smärta när antilopen betar det, fiskynglets smärta när den större fisken tar det. Ofta kallar vi det grymhet, men jag skulle vilja ge det ordet en annan definition.

Grymhet är en handling, när du har ett val. Grymhet kan bara uppstå hos människan, som fått en fri tankeförmåga och ett fritt val att handla. Vi kan gå utanför naturens bundenhet. För att göra ett kärleksfullt val, krävs en mogen människa. Idag finns inget annat alternativ för den mogna människan än att säga nej till industriella djurfarmer, djurtransporter och djurförsök. Djurens samlade smärta, som ligger som ett mörkt moln från Ausschwitz, över vårt samhälle, fräter på vår själ, bit för bit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s