About

Ingvor Sabina Le John

Bio: A thinker and a writer from Småland. "Vid varje tidpunkt finns det en ortodoxi, en uppsättning idéer som man antar att alla rättänkande människor accepterar utan att ställa frågor. Det är inte direkt förbjudet att säga det ena eller det andra, men det är något man inte gör. Alla som utmanar den rådande ortodoxin, upptäcker att de tystas med överraskande effektivitet. Ett yttrande som går på tvärs med det som är modernt får nästan aldrigen rättvis behandling, varken i populärpressen, eller i de intellektuella tidskrifterna. Georg Orwell (1903 - 1950) Se mina andra projekt här/ See my other projects here:

View complete profile

 

One thought on “About

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s